ZELENÁ ENERGIA
pre
NULOVÉ EMISIE

“Zastavenie procesu zmeny klímy nie je len najväčšou výzvou našej generácie, ale aj našou povinnosťou voči nasledujúcim generáciám.” - hovorí člen výkonného vedenia Alfa Laval a pokračuje: „Musíme spolupracovať vo všetkých odvetviach hospodárstva, aby sme sa vedeli vyrovnať s globálnym problémom emisií skleníkových plynov.“

Spoločnosť Thermax sa zaväzuje „zachovať zdroje a zachrániť budúcnosť“ - dve oblasti, životne dôležité pre planétu - hovorí ich motto. Spoločnosť Thermax podporuje priemysel a podnikateľské subjekty, aby mohli byť energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu.

Dve spoločnosti - odlišná kultúra, ale rovnaký cieľ: pomôcť svetu zabezpečiť ekologické riešenia a dosiahnuť nulové emisie.

logo Alfa Laval

výmenník tepla Compabloc

Účinný prenos tepla pre náročné úlohy – najlepší výber technológie založený na hlbokých znalostiach procesu a globálnej sieti skúsených odborníkov a spätnej väzby od klientov.

Energeticky účinná technológia a spoľahlivý partner – tak zabezpečíte udržateľnosť.

Špirálový výmenník tepla

Špirálové výmenníky tepla sú navrhnuté tak, aby zvládli problematické technologické procesy s enormným znečistením, špinavé médiá a prísne procesné obmedzenia.

Robustný, efektívny, kompaktný dizajn a ľahko prístupná konštrukcia zaručujú nízke náklady na údržbu.

Separátory

Produktové portfólio separátorov Alfa Laval, budované v priebehu 130 rokov inovácie a odborných znalostí, určite vyrieši vaše technologické potreby.

a celosvetové zázemie servisnej organizácie Vám zaručí spoľahlivú, kvalitnú a dlhodobú prevádzku.

Alfa Laval je popredným svetovým dodávateľom produktov a riešení pre výmenu tepla, separáciu a prenos tekutín prostredníctvom kľúčových produktov: výmenníky tepla, separátory, čerpadlá a ventily. Alfa Laval v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu v oblastiach, ktoré sú pre našu spoločnosť rozhodujúce: energetická optimalizácia, ochrana životného prostredia a výroba potravín.

NYK consult je výhradným zástupcom (“Exclusive Agent”) Alfa Laval pre Slovensko.

Thermax logo
Thermax je globálna spoločnosť poskytujúca celý rad inžinierskych riešení v odvetviach energetiky a životného prostredia. Jej európska dcérska spoločnosť sa zaoberá poskytovaním riešení v oblasti ohrevu a chladenia s využitím absorpčnej technológie – inovatívne, energeticky efektívne, šetrné k životnému prostrediu a ľahko ovládateľné zariadenia.

Chladiče používané pre klimatizáciu a na chladenie priemyselných procesov využívajúce absorpčnú technológiu majú výkon
od 35 kW do 12 000 kW v jednej jednotke.

Dodávané teplo do absorpčnej jednotky môže byť: horúca voda, pára, plyn alebo olej na spalovanie alebo spaliny.

NYK consult – v kooperácii s CHP engineering – Vám rád pomôže pri Vašich projektoch vykurovania alebo chladenia.

CHP engineering logo
JKM žeriavy logo

Systémy priemyselných žeriavov zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní produktivity a efektívnosti výrobného procesu. V Európe existuje viac výrobcov žeriavov, ale JKM žeriavy je lokálna (slovenská) rodinná spoločnosť s komplexným výberom žeriavov od etablovaných dodávateľov, moderným výrobným závodom a spoľahlivou servisnou organizáciou.

Ak hľadáte kvalitné štandardné komponenty alebo kompletnú dodávku, nové riešenia špecifické pre Váš prípad, rekonštrukciu starého zariadenia, alebo spoľahlivú údržbu Vašich existujúcich žeriavov pre bezpečnú prevádzku – NYK consult vám pomôže nájsť tú najlepšiu alternatívu so spoločnosťou JKM žeriavy.